Mackerel

Yellow Tail Scad

FOB Price: US $0.9 - 1 / Kilogram

Hard Tail Scad

FOB Price: US $0.75 - 0.8 / Kilogram

Horse Mackerel

FOB Price: US $0.85 - 1.1 / Kilogram

Round Scad Fish

FOB Price: US $0.75 - 1.1 / Kilogram

Big Eye Round Scad

FOB Price: US $0.75 - 1.1 / Kilogram

Jack Mackerel

FOB Price: US $1 - 1.2 / Kilogram

Blue Round Scad

FOB Price: US $0.8 - 1.8 / Kilogram

Pacific Mackerel

FOB Price: US $0.75 - 0.95 / Kilogram

Spanish Mackerel

FOB Price: US $600 - 800 / Metric Ton

Spanish Mackerel Fillet

FOB Price: US $3 - 4 / Kilogram

OEM Canned Mackerel

FOB Price: US $12.80 / Carton

Blue Round Scad

FOB Price: US $0.8 - 1.8 / Kilogram

Tilapia - Oreochromis Niloticus

Tilapia

FOB Price: US $2,800 - 3,000 / Metric Ton

Red Tilapia

FOB Price: US $1.7 - 2 / Kilogram

Tilapia Fillet

FOB Price: US $2,800 - 3,000 / Metric Ton

More Fish Products

Golden Pomfret

FOB Price: US $0.8 - 1.2/ Kilogram

Sliver Pomfret

FOB Price: US $1.5 - 2.5 / Kilogram

Black Pomfret

FOB Price: US $1 - 2.5 / Kilogram

Small Pomfret

FOB Price: US $0.35 - 0.6 / Kilogram

Frozen Catfish

FOB Price: US $0.6 - 1 / Kilogram

Catfish Fillet

FOB Price: US $1 - 2 / Kilogram

Mahi Mahi Whole Round

FOB Price: US $880 - 1,600 / Ton

Mahi Mahi Fillet

FOB Price: US $700 - 2,500 / Ton

IQF Yellow Croaker

FOB Price: US $3 - 5 / Kilogram

Little Yellow Croaker

FOB Price: US $0.8 - 1 / Kilogram

Sardine

FOB Price: US $500 - 600 / Ton

OEM Canned Sardines

FOB Price: US $500 - 600 / Ton

Bonito Fish

FOB Price: US $500 - 800 / Metric Ton

OEM Canned Bonito

FOB Price: US $500 - 800 / Metric Ton

Red Snapper

FOB Price: US $1 - 11 / Carton

Red Sea Bream W/R

FOB Price: US $0.8 - 2.3 / Kilogram

Moonfish

FOB Price: US $0.8 - 1 / Kilogram

Pacific Samma Saira Saury

FOB Price: US $0.7 - 1.5 / Kilogram